Pierwsze warstwy położone.
First layers of paint already airbrushed.