Tak to wygląda po częściowym zmontowaniu
Partly assembled.