Powrót do korzeni lotnictwa? ;) Termokurczliwy Sig Koverall czyli dakron. Nakładany tradycyjnie przy użyciu nitrocellonu.
Return to the roots? Heat shrinkable Sig Koverall attached using nitrate dope.