Tak w "dawnych czasach" wygladał Kwidzyn (poczatek ub. wieku)