Tylną ściankę kołpaka trzeba było nawiercić oraz rozwiercić środkowy otwór do 10mm.
I had to drill 6 small holes and to resize central hole to 10mm