Z tej "małej", balsowej beleczki ma powstać krawędź skrzydła.
Wingtip have to be sculpted from this "small" balsa block.