Po obróceniu skrzydła na drug± stronę ci±g dalszy oklejania kesonu.
Continue to wing sheeting on the other side.