Mocowanie skrzydła składa się z grubej sklejki i twardego balsowego klocka.
Wing saddle is made with thik ply and a hard balsa block