Napęd steru wysykości w systemie pull-pull oraz 2 serwa obsługujące ster wysokości
Rudder pull-pull system and 2 elevator servos