Górna część pokrycia balsowego przyklejona.
Top wing sheeting already glued.