Krawędź spływu w miejscu lotki już wklejona.
Trailing edge of aileron bay glued in place.