Prawie wszystkie żebra już zamontowane.
Almost all ribs installed.