Przygotowanie żeber nośnych.
Preparation of root ribs.