No i statecznik poziomy gotowy. Ciężka i wytrzymała konstrukcja.
Horizontal stab completed. Heavy and rigid structure.