Tutaj dokładnie widać poszczególne warstwy na krawędzi spływu.
Here, you can clearly see every single layer of laminations on trailing edge.