Krawędź spływu sterów wysokości sklejona jest z 5 warstw balsy. Daje to większą sztywność i wytrzymałość.
Trailing edge of elevator is made with 5 layers of balsa to reinforce.