Tak powstaje statecznik poziomy. W ¶rodku sosnowy d¼wigar.
Here I started a horizontal stab. Basswood spar inside for reinforcing.