Połowa statecznika gotowa. Jeszcze ster kierunku.
Vertical stab ready to remove from desk. Now, I can begin a rudder.