No to zaczynamy. Kserokopia planów (aby nie niszczyć oryginału) przykryta folią (by się nic nie przyklejało do papieru) i wyciągamy "patyczki" z pudła.
Let's begin. I'll work on a copy of plans to not destroy an original one. Plans are covered with foil to prevent gluing wood to paper.