Pierwsze podejście do oklejania folią Oracover. Łatwiejszy w użyciu jest chyba tylko Oratex.
First attempt to covering with Oracover. The only easier to use is Oratex.