Użyłem 2 dĽwigni, ponieważ ster kierunku napędzany będzie systemem Pull-Pull czyli 2 linki.
Double horns used to make Pull-Pull rudder system.