bateria wyłączników i zawór do tankowania paliwa
Power switches and fuel intake valve