Na kadłubie zaczęły pojawiać się napisy. Jeszcze troszkę ich przybędzie
Some markings are appearing. There will be slighty more of them yet.