Czas zacz±ć drugi płat.
It's time to begin other half of wing.