Krawędź natarcia skrzydła gotowa. Wymagało to trochę szlifowania i heblowania. Teraz powstaje lotka.
Leading edge finished (there was quite a lot of sanding). Now, I started an aileron.