Podejście do lądowania (foto: Krzysztof Hilbrycht)
Aproaching to land. (photo: Krzysztof Hilbrycht)