No i lecimy :) (foto: Krzysztof Hilbrycht)
so.. we're flyin' ;) (photo: Krzysztof Hilbrycht)