Zaczynam budowę steru kierunku.
I'm starting of rudder building.