Prawie gotowy statecznik poziomy ze sterami wysokości.
Almost ready horizontal stab and elevators.