Zaczęty przez Sonixa statecznik poziomy
Horizontal stab built by Sonix before I got this kit from him