Od lewej: pilot i strzelec po pierwszej warstwie farby.