Napęd steru kierunku działać będzie na zasadzie Pull-Pull czyli 2 linek.