Widoczek od krawędzi natarcia. Ciekawie rozwiązana samo natarcie. .