Górny płat już oklejony. Na dole widać drugi płat przygotowany do oklejania.