Komisja d/s wypadków lotniczych w składzie: Zen bada przyczyny "wypadku"
Aviation Accidents Commision (Zen) is looking for accident reason.