Tak wygląda wewnętrzna strona płata. Witać kształtki mocujące do centropłata.