D¼wignie sterów s± dodatkowo zabezpieczone przed z³amaniem link±.