Ostatnie przymiarki silnika przed wierceniem otworów montażowych