Mały "fotomontaż". Statecznik nie jest jeszcze zamontowany.