było trochę zabawy z zaokrągleniem krawędzi natarcia.