Część oznakowań już namalowana. Użyłem do tego szablonów wyciętych z samoprzylepnej folii reklamowej i lakieru samochodowego w spraju.