Tak będzie mniej więcej wyglądał statecznik poziomy. Jeszcze mu trochę do końca brakuje. Będzie to kawał płata: 65cm rozpiętości.