A tu mój pomocnik i zarazem Inspektor Nadzoru Budowy Modeli ;)