Mój Spitfire służacy za wzornik do malowania (malowanie J.Zumbacha z dyw. 303) - uzupełniony o blaszki Eduarda i kalki Techmodu