Diego gotowy do powrotu.
Diego ready to return home...